«
»

 

 
Olen  tegutsenud raamatupidamisteenuse osutajana üle  20 aasta, osaühingu
asutasin 2008.  aastal.  Selle  aja jooksul  olen  saanud  kogemuse  väga  
erinevatest  valdkondadest:  kaubandus,  ehitus,  väiketootmine,
mittetulundusühingud jm. 

Oman erialast kõrgharidust  ja  Eesti Raamatupidajate kogu  kutsetunnistust. 
 
Vajadusel  on abiks  raamatupidamisalase  haridusega  andmesisestaja.

Katrin Saar